Do końca maja, przy zamówieniu powyżej 25,00zł - ORLENpaczka 0zł

Regulamin sklepu ważny do 31.12.2023 r.

 Regulamin sklepu internetowego: www.hobbyizabawa.pl

 

 1.  Sklep internetowy www.hobbyizabawa.pl – dalej zwany SKLEPEM – prowadzony jest przez firmę:

 

Adres siedziby firmy:

 Adres do odbiorów osobistych,
 zwrotów i reklamacji:
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
  WiktoriaK
  Wiktoria Korusiewicz
  ul. Michałowicza 12
  43-300 Bielsko-Biała
  NIP 547-135-50-53
  REGON 241608870

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
 WiktoriaK
 Wiktoria Korusiewicz
 ul. Jesionowa 14/3
 43-300 Bielsko-Biała

 

Założoną w roku 2010 i wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej dn.01.06.2010r pod numerem wpisu 65905.

 2.  W SKLEPIE mogą dokonywać zakupy:

   • KLIENCI INDYWIDUALNI czyli osoby fizyczne (dalej zwani Konsumentami).
   • PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA czyli osoby fizyczne prowadzące JDG (dalej zwani Konsumentami) – tylko jeżeli zakup ma bezpośredni związek z działalnością gospodarczą i nie ma charakteru zawodowego.
   • PRZEDSIĘBIORCY ZAWODOWI czyli osoby fizyczne - tylko jeżeli zakup ma bezpośredni związek z działalnością gospodarczą i ma charakter zawodowy oraz  OSOBY PRAWNE i JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (dalej zwani B2B).

 3.  SKLEP realizuje zamówienia z odbiorem osobistym pod adresem korespondencyjnym SKLEPU oraz z dostawą na terenie Polski za pomocą firm kurierskich, Poczty Polskiej, InPost oraz ORLEN Paczka. Realizacja zamówień do wybranych krajów Unii Europejskiej realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich DPD oraz GLS.

 4.  Konsument, B2B w SKLEPIE może dokonać zakupu rejestrując się wcześniej na stronie SKLEPU. SKLEP umożliwia również składanie zamówień bez wcześniejszej rejestracji. Nie przyjmujemy zamówień telefonicznie.

 5.  Aby dokonać zakupu Konsument, B2B musi posiadać dostęp do komputera lub innego urządzenia pozwalającego dokonać transakcji, internetu oraz posiadać czynny adres mailowy poprzez który będzie wymieniana wszelka korespondencja na linii SKLEP - Konsument, B2B - SKLEP.

 6.  Konsument, B2B potwierdzając niezbędne zgody oraz złożenie zamówienia - zielonym przyciskiem "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty", zobowiązuje się do zapłaty za złożone zamówienie.

 7.  Konsument, B2B za złożone zamówienie może zapłacić:

   • gotówką przy odbiorze zamówienia osobiście w punkcie odbiorów osobistych, zwrotów i reklamacji (ul. Jesionowa 14/3, 43-300 Bielsko-Biała)
   • gotówką w opcji "za pobraniem" – płatność u doręczyciela przy odbiorze
   • przelewem tradycyjnym na konto firmowe SKLEPU (Alior Bank 76 2490 1044 0000 4200 4679 1947)
   • korzystając z Przelewy24 - szybki przelew, portfel elektroniczny, karta, blik itp jakie udostępnia partner SKLEPU - Przelewy24 

 8.  Płatności Przelewy24 są realizowane przez partnera SKLEPU - firmę Paypro S.A. z siedzibą ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. KLIENT wybierając opcję zapłaty Przelewy24 musi zaakceptować regulamin Przelewy24.pl. W celu realizacji tej formy płatności SKLEP przekazuje dane osobowe Konsument, B2B firmie Paypro S.A., która jako administrator tych danych stosuje wszelkie mechanizmy ochrony danych osobowych, w szczególności wynikających z obowiązujących przepisów.

 9.  Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni, jednak SKLEP ze swojej strony będzie się starał aby ten okres był jak najkrótszy - zazwyczaj jest to do 3 dni roboczych.

10.  Cena towaru jest wiążąca przez 14 dni od daty złożenia zamówienia – zamówienie nieopłacone w tym terminie, zostanie anulowane.

11.  Ceny w SKLEPIE są cenami brutto – zawierają podatek vat i wyrażone są w polskich złotych.

12.  Do każdego zakupu SKLEP wystawia paragon fiskalny, a na żądanie Konsument, B2B wystawia fakturę VAT na dane, które Konsument, B2B podał w formularzu składając zamówienie. W przypadku zamówień wysyłanych z magazynu zewnętrznego, Konsument, B2B zawsze otrzymuje e-fakturę, którą SKLEP wysyła na adres mailowy Konsumenta, B2B podany przy składaniu zamówienia, najpóźniej w dniu doręczenia zamówienia. Składając zamówienie Konsument, B2B wyraża zgodę na otrzymanie faktury vat w formacie PDF, na adres mailowy podany podczas składania zamówienia.

13. Do każdego zamówienia, realizowanego za pomocą dostawy, dodawane są koszty pakowania i przesyłki. Konsument, B2B sam wybiera opcję dostawy w momencie składania zamówienia. Na koszty przesyłki składają się: koszt nadania paczki/listu w oddziale Poczty Polskiej lub koszt nadania paczki w firmie kurierskiej oraz koszty opakowania (kartony, koperty bąbelkowe, wypełniacze, taśmy pakowe, naklejki adresowe, itp.). Wysokość tych kosztów jest uzależniona od ostatecznej kwoty zakupionego towaru lub gabarytu paczki. Koszt przesyłki każdego z udostępnionych w SKLEPIE przewoźników jest zawsze widoczny przed potwierdzeniem zamówienia.

14. Gwarancja i niezgodność rzeczy sprzedanej  z umową:

   • Dla Konsumenta wszystkie towary objęte są gwarancją oraz odpowiedzialnością SKLEPU za towar niezgodny z umową  przez 24 miesiące.
   • Dla B2B oraz osób fizycznych prowadzących JDG, dla których zakup ma bezpośredni związek z działalnością gospodarczą i ma charakter zawodowy odpowiedzialność SKLEPU z tytułu gwarancji oraz odpowiedzialności SKLEPU za towar niezgodny z umową zostaje wyłączona.

Dane gwaranta:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WiktoriaK
Wiktoria Korusiewicz
ul. Jesionowa 14/3
43-300 Bielsko-Biała

W celu zminimalizowania kosztów oraz czasu przeznaczonego na obsługę reklamacji, Konsument przez odesłaniem przedmiotu, informuje SKLEP mailowo o zaistniałym problemie, gdzie SKLEP podejmuje decyzję o konieczności jego odesłania. W przypadku konieczności odesłania, Konsument mailowo otrzymuje informację o sposobie jego odesłania. Do reklamowanego przedmiotu należy dołączyć dokument potwierdzający zakup, opis wady, czas i okoliczności jej wystąpienia oraz roszczenia z tego tytułu względem SKLEPU. SKLEP ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji lub poinformowanie Konsumenta o przedłużeniu tego terminu, w przypadku gdy reklamowany przedmiot musiał być odesłany do producenta/dystrybutora czy rzeczoznawcy. W razie uznania reklamacji, naprawiony lub wymieniony na nowy przedmiot odsyłany jest Konsumentowi na koszt SKLEPU. W przypadku uznania reklamacji i braku możliwości naprawy oraz wymiany na nowy wolny od wad przedmiot, SKLEP zwraca koszty zakupu i przesyłek reklamowanego przedmiotu na wskazany przez Konsument numer konta. W razie nieuznania reklamacji SKLEP odsyła przedmiot do Konsument na własny koszt.

15. Postępowanie w przypadku niezgodności z umową – żądanie naprawy lub wymiany.

     a)    SKLEP może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub SKLEP może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla SKLEPU. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla SKLEPU, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

     b)    Przy ocenie nadmierności kosztów dla SKLEPU uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

     c)    SKLEP dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której SKLEP został
poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi SKLEP.

     d)    Konsument udostępnia SKLEPOWI  towar podlegający naprawie lub wymianie. SKLEP odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.

     e)    Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

16.  Postępowanie w przypadku niezgodności z umową – żądanie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy:

     a)    Konsument ma prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, gdy:

     • SKLEP odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt.15a
     • SKLEP nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt.15c-e
     • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że SKLEP próbował doprowadzić towar do zgodności z umową
     • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt. 15
     • z oświadczenia SKLEPU lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta

       b)    Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

       c)    SKLEP zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

       d)    Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

       e)    Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy, Konsument może odstąpić od umowy, jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

       f)     W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar do SKLEPU na jego koszt. SKLEP zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

       g)    SKLEP dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  17.  Postępowanie w przypadku umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

  Zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw Konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny art.2 ust.1, Konsument ma prawo do zwrotu zakupionego towaru, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od jego otrzymania. W tym celu, w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, powinien poinformować SKLEP o chęci zwrotu towaru. Następnie na własny koszt, na adres korespondencyjny SKLEPU:

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WiktoriaK
  Wiktoria Korusiewicz
  ul. Jesionowa 14/3
  43-300 Bielsko-Biała

  odesłać najlepiej przesyłką rejestrowaną, towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - oświadczenie takie Konsument może również wysłać na adres mailowy SKLEPU. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do SKLEPU niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. SKLEP zwraca Konsumentowi koszt odesłanego towaru plus najniższy koszt przesyłki jaki dostępny był w SKLEPIE w chwili składania zamówienia. Oznacza to, że gdy Konsument przy zakupie wybrał i opłacił koszt np; kuriera za 18 zł, a w tym czasie dostępne były inne tańsze opcje dostawy np list polecony za 10 zł, wówczas SKLEP zwraca koszt zakupionego towaru plus koszt najtańszej przesyłki, w tym przypadku jest to 10 zł. Koszt odesłania towaru do SKLEPU ponosi Konsument i nie podlega on zwrotowi. W przypadku odstąpienia od umowy i odesłania tylko części zakupionego towaru, SKLEP nie zwraca kosztu przesyłki. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

  18.  SKLEP nie przyjmuje przesyłek, zwrotów i reklamacji za pobraniem.

  19.  SKLEP umożliwia Konsumentowi, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla SKLEPU jest Śląski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, WIIH w Katowicach.

  20.  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - wszelkie dane jakie podaje Konsument, B2B przy rejestracji przed zakupem bądź w celu dokonania zakupu bez rejestracji będą wykorzystane jedynie w celu realizacji zamówienia.  Jednocześnie informujemy, że administratorem baz danych jest Korusiewicz Wiktoria (PW WiktoriaK, ul. Jesionowa 14/3, 43-300 Bielsko-Biała). Kupujący w każdej chwili może modyfikować bądź usunąć swoje dane z bazy danych SKLEPUwięcej.

  21.  Newsletter – aby włączyć i korzystać z Newslettera, należy podać i potwierdzić w polu „Newsletter” widocznym na stronie SKLEPU, adres poczty elektronicznej, na który SKLEP będzie przesyłać kolejne edycje Newslettera. W celu aktywacji Newslettera, konieczne jest kliknięcie w link aktywacyjny, w wiadomości wysłanej na podany adres mailowy. Na Newsletter można się także zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie rejestracji konta lub składania zamówienia z równoczesną rejestracją konta w SKLEPIE. Newsletter jest usługą elektroniczną, świadczoną nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Konsument, B2B ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do SKLEPU za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hobbyizabawa.pl lub też pisemnie na adres: ul. Jesionowa 14/3, 43-300 Bielsko-Biała.

  22.  Opinie o produktach w SKLEPIE, nie są weryfikowane. 

  23.  SKLEP używa plików cookies do prawidłowego działania - więcej.

  24.  Nazwy firm, partnerów, producentów oraz logotypy przedstawiane na stronach SKLEPU, są własnością tych firm i są używane tylko w celach informacyjnych.

  25.  Wszelkie pytania i uwagi Konsument, B2B może zgłaszać poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie SKLEPU, bądź korzystając z danych w pkt 27.

  26.  Konsument, B2B dokonując zakupu w SKLEPIE musi zaakceptować regulamin SKLEPU.

  27.  Dane kontaktowe:

           tel.       517 759 795       

         mail:      sklep@hobbyizabawa.pl           

  28.  Niniejszy regulamin obowiązuje od dn. 01.01.2023 r.

  29.  Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu stosuje się poprzedni regulamin.