Link do formularza z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, poza siedzibą SKLEPU, wersja edytowalna: word

Link do formularza z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, poza siedzibą SKLEPU, wersja nieedytowalna, do wydruku i wypełnienia ręcznego: pdf

WAŻNE:

Aby maksymalnie skrócić proces zwrotu - koniecznie towar należy odesłać na właściwy adres - o ten proszę pytać przed odesłaniem.